Fluid Film stopper rust

Fluid Film brukes på landsbruksmaskiner, snøskjær, snøfreser, saltspredningsutstyr, understellet på kjøretøy, kjeder, batteripoler, wirer, hengsler og tannhjul. Gunstig til fjøsrister og innredning. Brukes også til utstyr som står lagret eller skal transporteres. Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon, og egner seg godt til landbruks- og skogsmaskiner. Spray på en blomst og den dør ikke før den skal.

GJØDSELVOGNER / PUMPER:

Tøm Fluid Film inn i inntaket. Vri pumpen et par ganger. Fluid Film Liquid A fungerer godt til dette

ELEKTRISKE ANLEGG:

Fluid Film leder ikke strøm. Gjør rent rundt batteripolene og spray på. Ubeskyttede terminaler, kontakter og jordingspunkter kan føre til korrosjon og dyre reparasjoner.

KJEDER:

Fluid Film kryper inn i kjeder, forebygger slitasje og gir god smøring. Fluid Film fryser ikke, og den samler ikke skitt slik andre oljer kan gjøre. Det er dokumentert 300 prosent lengre levetid på lokomotivdrivkjeder i salthøstingsmaskiner.

MØKK PÅ RISTER:

Fluid Film er godt egnet på rister og fjøsinnredning. Intervall på å måke møkk på ristene blir sterkt redusert.